Հուշաքար Մասիս քաղաքում

2021-06-02 15:31:33 158 դիտում

<<Կառուցվեց 1984թ, Ճարտարապետ Թելո Գևորգյան, Շինող Հովիկ Խաչատրյան, Վարպետ Վանիկ Վարանդուլ:>>

40.0714

44.4269