Ձեր գովազդը masisjan.net կայքում

Հաշվի առնելով մեր կայքի օգտվողների շրջանակը և կայքում ամրագրված նյութերին պարբերաբար ծանոթանալու հանգամանքը,՝ բավական արդյունավետ է գովազդ կամ գովազդային տեղեկատվութուն տեղադրել <<Մասիս տեղեկատու>> կայքում, որը հնարավոր է իրականացնել մի քանի տարբերակներով:
Մեր ֆեյսբուքյան էջը այս պահին ունի առավել քան 6200 հետևորդ։

Բոլոր փաթեթներում ներառված է՝
1. Կազմակերպության գրանցումը <<Մասիս տեղեկատու>> կայքում:

Փաթեթ 1

5000 դրամ

30 օր

Ֆեյսբուքյան էջում գովազդ 5 անգամ

Փաթեթ 2

7000 դրամ

30 օր

Ֆեյսբուքյան էջում գովազդ 6 անգամ

գովազդային բաներ կայքում

Փաթեթ 3

10000 դրամ

30 օր

Ֆեյսբուքյան էջում գովազդ 10 անգամ

գովազդային բաներ կայքում

ԳՈՎԱԶԴԻ ՀԱՄԱՐ ԳՐԵՔ ԷՋԻՆ